หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โผงเผง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์
035-941-129
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 035-941-129 ค่ะ
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง เดิมมีสถานะเป็นสภาตำบล ได้เปลี่ยนแปลงจากสภาตำบลโผงเผง เมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 และได้รับอนุมัติให้ใช้ตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผงขึ้น
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง ตั้งอยู่ใน หมู่ที่ 9 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 10.91 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,819 ไร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าโมกประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอ่างทอง ประมาณ 19 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยรถยนต์ระยะทางประมาณ 89 กิโลเมตร
 
 
ตราสัญลักษณ์ เป็นรูปเจดีย์มอญมีก้านใบขี้เหล็ก โอบสองข้างเจดีย์มอญ และมีสองมือจับกันอยู่ด้างล่าง ซึ่งรูปเจดีย์มอญในตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ ให้ความหมายถึง เจดีย์มอญซึ่งตั้งสง่าอยู่ในบริเวณวัดพิจารณ์โสภณ ตำบลโผงเผง ที่มีซึ่งชาวมอญได้มาสร้างไว้นานกว่าร้อยปี
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสวยงาม เป็นที่เคารพสักของชาวบ้านในตำบลโผงเผง รูปก้านใบขี้เหล็กในตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ให้ความหมายถึง รูปก้านขี้เหล็กที่ปรากฏอยู่ในเหรียญหลวงพ่อพุทธรำพึงรูปไข่เนื้อทองแดงรุ่นแรกของวัดถนนสุทธาราม ตำบลโผงเผงเช่นกัน ซึ่งชาวตำบลโผงเผงให้ความเคารพบูชา ถือเครื่องรางของขลัง หรือพระเหรียญ (เหรียญพระพุทธ) ที่ศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงของตำบลโผงเผงและจังหวัดอ่างทองอีกด้วย ส่วนรูปสองมือจับกันในตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ให้ความหมายถึง ความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ของชาวบ้านตำบลโผงเผงทั้งสองฝั่งแม่น้ำที่มีต่อกัน ของสำคัญสามสิ่งนี้จึงได้มารวมกัน และปรากฏอยู่ในเครื่องหมายสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ป่าโมกอ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บางหัก และ ต.บางชะนี อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.กุฎี อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา  
 
 
 
 
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นพื้นที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ลักษณะคล้ายอ่างกระทะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 5.0 เมตร ไม่มีภูเขา ป่าไม้ และแร่ธาตุ ดินเป็นดินเหนียวปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำนาปลูกข้าว ทำไร่ และทำสวน มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านตามแนว เหนือ - ใต้ เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร มีคลองโผงเผงอยู่ทางทิศใต้ของตำบล ไหลผ่านไปเชื่อมยังอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
 
 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเป็นดินเหนียวปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูก ราษฎรส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกร ได้แก่ ทำนา ทำสวนทำไร่ และมีอาชีพทำอิฐ เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม ซึ่งทำให้ราษฎรมีรายได้พอมีพอกิน
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,265 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,595 คน คิดเป็นร้อยละ 48.85

หญิง จำนวน 1,670 คน คิดเป็นร้อยละ 51.15
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,154 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 299.27 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านเลน 78 82 160 52  
2   บ้านเลน 118 116 234 80
  3   บ้านสวนยายส้ม 241 237 478 173  
4   บ้านสวนยายส้ม 162 151 313 113
  5   บ้านหมู่ตาล 146 182 328 122  
6   บ้านน้ำวน 251 274 525 190
  7   บ้านโผงเผง 225 241 466 123  
8   บ้านโผงเผง 169 160 329 141
  9   บ้านโรงม้า 80 99 179 70  
10   บ้านโรงม้า 125 128 253 90
    รวม 1,595 1,670 3,265 1,154