ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล โผงเผง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 29 ก.พ. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256392,72480,748----------173,472
256220,67093,12464,49338,160145,502120,80393,81273,38170,27069,71167,89771,314929,137
256144,74728,32865,15746,77052,77516,32343,15235,92226,27838,27730,8565,483434,068
ยอดยกมาตั้งแต่ 28 เม.ย. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560   388,867
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,925,544
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี