หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์
035-941-129
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 035-941-129 ค่ะ
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงถนน คสล.งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต(Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านคุณพเยาว์ ปิ่นดี ถึงบ้านนางชำเรือง โปร่งปลอด ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 7 (ตั้งแต่โกรกทรายบางไทรถึงโกรกทรายจิดาภา) ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 7 (ตั้งแต่โกรกทรายบางไทรถึงโกรกทรายจิดาภา) ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หูช้าง(หน้าอนามัยทั้ง 2 ฝั่ง) หมู่ที่ 9 ตำบลโผงเผงอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 7 (ตั้งแต่โกรกทรายบางไทรถึงโกรกทรายจิดาภา) ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]ซื้อสายส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24