หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์
035-941-129
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 035-941-129 ค่ะ
 


นายประวิทย์ พึ่งวงศ์ญาติ
ประธานสภา
โทร : 089-081-9899
 


นายสุวัชร ปั้นทรงงาม
รองประธานสภา
โทร : 094-645-9594


นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ
เลขานุการสภา
โทร : 083-846-8954
 
 


นายสวิง สุดสาคร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 082-786-4392


นางอัญชลี ศรีนิลพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 092-273-5136


นายสมบัติ หอมชื่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 084-022-9141


นางพนารัตน์ ฉ่ำกลิ่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 089-902-4180


นายประทุม ปิ่นดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 086-016-1859


นางสาวนิสา ทรงบานชื่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 084-717-4634