รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์
035-867-110
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 035-867-110 ค่ะ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศขอส่งมอบงาน   6 ส.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโผงเผง ระยะที่ 3 และ ระยะที่ 4    2 ก.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น   2 ก.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาคมโครงการพระราชดำริฯ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔   27 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาคมโครงการพระราชดำริฯ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓   27 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาคมโครงการพระราชดำริฯ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๒   27 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาคมโครงการพระราชดำริฯ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐   26 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาคมโครงการพระราชดำริฯ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙   26 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาคมโครงการพระราชดำริฯ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘   26 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒   25 มิ.ย. 2562 22
  (1)     2      3      4