ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 035-867-110 ค่ะ
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์    11 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง   23 เม.ย. 2562 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562   26 ก.ย. 2561 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562   16 พ.ย. 2560 261
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส    16 พ.ย. 2560 222
ข่าวประชาสัมพันธ์   เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เปิดให้บริการแล้วค่ะ   30 มี.ค. 2560 412
  (1)