หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์
035-941-129
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 035-941-129 ค่ะ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบังคับ เรื่อง สถานที่ประอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2543 [ 18 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การเก็บ ขน และจัดส่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2557 [ 18 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่อันตรายต่อสุข พ.ศ.2543 [ 18 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ข้อบัญญัติ เรือง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อบัญญัติ- [ 30 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 214  
 
  (1)