หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์
035-941-129
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 035-941-129 ค่ะ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 17  
 
นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 22  
 
มาตรการให้รางวัลและบทลงโทษ ประจำปี 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 17  
 
มาตรฐานการบริหารงานบุคคล [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 19  
 
หลักสูตรการอบรมสายงานประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
หลักสูตรการพัฒนา [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 9  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอนย้าย [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 9  
 
มาตรฐานการบริหารงานบุคคล [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)