หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โผงเผง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์
035-941-129
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 035-941-129 ค่ะ
 
 
ชาวตำบลโผงเผง มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ และนับถือศาสนาพุทธมีวัฒนธรรม ประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติ เช่นเดียวกับชาวพุทธโดยทั่วไป ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มจึงเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนียวแน่น มีการพึ่งพาช่วยเหลือกันภายในชุมชน เคารพเชื่อฟังผู้อาวุโส และผู้นำชุมชน ความขัดแย้งในชุมชนจึงมีน้อย
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลโผงเผงนับถือศาสนาพุทธ
คิดเป็นร้อยละ 99 ของจำนวนประชากรทั้งตำบล
 
     

ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ

สถานศึกษาในตำบล
 
โรงเรียน ประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
   

โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ

โรงเรียนวัดถนน
 
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
   

โรงเรียนวัดถนน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโผงเผง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลน

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน
จำนวน 10 แห่ง
 
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโผงเผง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเลน
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง ไม่มีสถานีตำรวจ แต่มีป้อมยามตำรวจ และอยู่ในความดูแลและความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอป่าโมก และสถานีดับเพลิง ถ้าเกิดกรณีเพลิงไหม้จะขอความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลป่าโมก และองค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง
 
 
 
  ประเพณีและงานประจำปี
 
วันผู้สูงอายุ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในวันสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี โดยการนำน้ำหอมไป
สรงน้ำพระ หลังจากนั้นจะจัดเตรียมน้ำเย็นลอยดอกมะลิเพื่อรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ
 
ประเพณีวันเข้าพรรษา จะมีการแห่เทียนประจำพรรษาที่จะต้องใช้ในระหว่างการจำพรรษาของพระสงฆ์ ในการนี้จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ เช่น โรงเรียนจะนำนักเรียนมาร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
 
ผู้เฒ่าผู้แก่ในตำบลโผงเผงได้มีการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่สมัยโบราณโดยการทำอิฐ มอญ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนส่วนมาก