หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์
035-941-129
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 035-941-129 ค่ะ
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นายวีระชาติ ผิวบาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง
โทร : 081-946-9350
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวีระชาติ ผิวบาง
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง
โทร : 0819469350


นางกนกพันธุ์ หนูแดง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0905594445


นางกิตติมา เรื่องมั่น
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0815867424


นางกนกพันธุ์ หนูแดง
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 090-559-4445


นายวีระชาติ ผิวบาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-946-9350


นายคณานนท์ โตทอง
นักพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 096-861-1631