หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์
035-941-129
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 035-941-129 ค่ะ
 


นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง
โทร : 083-846-8954


นายวีระชาติ ผิวบาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง
โทร : 081-946-9350
 
สำนักปลัด
 


นางกนกพันธุ์ หนูแดง
หัวหน้าสำนักปลัด
 


นายคณานนท์ โตทอง
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวนันท์นรินทร์ เชื้อมั่น
นักทรัพยากรบุคคล
 


นายจตุพล ครุฑเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป


-ว่าง-นางสาวอังคณา ทัดดอกแก้ว
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวศิริลักษณ์ ไตรย์ปักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นางสาวภัสสร แกล้ววิกย์กิจ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน