หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์
035-941-129
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 035-867-110 ค่ะ
 


นายวิชญ์ศรุตม์ เดชธนวิชญ์
ปลัด อบต.


นายคณานนท์ โตทอง
นักพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
 
สำนักปลัด
 


นางสาวนันท์นรินทร์ เชื้อมั่น
นักทรัพยากรบุคคล
 


นางสาวอังคณา ทัดดอกแก้ว
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวจิราภรณ์ เริงเชียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
 


นางสาวศิริลักษณ์ ไตรย์ปักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายธนพัชญ์ สุขสมกิจ
พนักงานขับรถยนต์


นายบุญช่วย อุปศิลป
คนงานทั่วไป


นายสุบิน ไพบูรณ์
คนงานทั่วไป


นายยุติธรรม อบเชย
คนงานทั่วไป


นางสมพร กลิ่นบำรุง
คนงานทั่วไป