คุณอยากให้ อบต.โผงเผง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
แหล่งน้ำ ( 2 )
25.00%
ไฟฟ้า ( 1 )
12.50%
การคมนาคม ( 4 )
50.00%
แหล่งท่องเที่ยว ( 1 )
12.50%
กลุ่มอาชีพ ( 0 )
0.00%